Poďakovanie p. farárovi Rastislavovi Waxmonskému

Nakoľko od 1.7.2020 bol pre farnosť Slovenská Ves menovaný nový pán farár Jozef Holubčík chceli sme sa spoločne poďakovať doterajšiemu pánovi farárovi Rastislavovi Waxmonskému, ktorý bude pôsobiť ako výpomocný duchovný vo Vyšných Ružbachoch. Pán farár celebroval na slávnosť Petra a Pavla večerné sväté omše, pri ktorých sme mu poďakovali. Na záver slávnosti pán farár dojemne poďakoval veriacim a poprosil o modlitby za neho. Za všetko čo pre nás urobil mu zo srdca ďakujeme.

Poďakovanie vo Výbornej: