SVIATOSŤ ZMIERENIA

“Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.” (KKC 1422)

V našej farnosti sa spovedá v pracovnom týždni vždy 30 minút pred svätou omšou. V prvopiatkovom týždni to je hodina.