SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme podľa potreby.

V prípade potreby kontaktujte tel. číslo alebo príďte požiadať osobne na faru

+42152/459 31 05