MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Každú poslednú sobotu v mesiaci sa spoločne modlievame za oslobodenie od závislosti a všetkých zviazaností.