KŇAZI VO FARNOSTI

ICLic. Jozef Holubčík, PhD.farár

ordinovaný 23. 6. 2007 v Spišskej Kapitule

2007 – 2009 kaplán Kežmarok
2007 – 2009 notár
2009 – 2011 vicekancelár kúrie
2011 – 2014 postgraduálne štúdiá kánonického práva v Benátkach
2014 –  sudca cirkevného súdu
2015 – 2020 vicerektor kňazského seminára

Mgr. Peter Matis, kaplán

ordinovaný 13. 6. 2015 v Spišskej Kapitule

2015 – 2019 kaplán vo farnosti Poprad

email: matis.peter1@gmail.com

mobil: 0911 044 033