KŇAZI VO FARNOSTI

ICLic. Jozef Holubčík, PhD.farár

ordinovaný 23. 6. 2007 v Spišskej Kapitule

2007 – 2009 kaplán Kežmarok
2007 – 2009 notár
2009 – 2011 vicekancelár kúrie
2011 – 2014 postgraduálne štúdiá kánonického práva v Benátkach
2014 –  sudca cirkevného súdu
2015 – 2020 vicerektor kňazského seminára