Uvedenie nového farára Jozefa Holubčíka do úradu

Dňa 5. 7. 2020 sme v našej farnosti privítali Františka Trstenského, dekana z Kežmarku, aby do funkcie farára Slovenskej Vsi uviedol Jozefa Holubčíka. Slávnosť sa niesla v znamení spomienky na našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. 
Uvedenie do úradu prebehlo v zmysle príslušných liturgických predpisov, predpisov kánonického práva a v srdečnom duchu, v ktorom náš nový pán farár zložil vyznanie viery a prísahu vernosti, podľa ktorej bude chrániť učenie našej Katolíckej cirkvi. Pán dekan vyjadril svoju radosť z toho, že v ňom bude mať dobrého pomocníka. 
Nášmu novému pánovi farárovi Jozefovi vyprosujeme svetlo Ducha Svätého  a želáme mu, aby sa v Slovenskej Vsi, Výbornej a Vojňanoch cítil dobre.