Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej vo Vojňanoch

História cirkvi na územi Vojnian siaha do 10. storočia, kedy bol na popud Noema Edena vybudovaný prvý kostol. Ide o ústnu tradíciu, ktorá hovorí, že na tomto mieste sa v roku 996 zastavil sv. Vojtech a pokrstil daného staviteľa. Preto bol na jeho počesť postavený na starom cintoríne kostolík (rotunda), ktorý bol v 12. storočí zbúraný. Jednoloďový gotický kostol bol nanovo postavený v prvej polovici 14. storočia a bol zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej.

Zaujímavosti
V interiéroch sa pôvodne nachádzal ranogotický tabernanákulový oltár zhotovený po roku 1300. Patrí medzi najzaujímavejšie stredoveké pamiatky v strednej Európe. Aktuálne sa tento oltár nachádza v Slovenskom národnom múzeu vo Zvolene pod inventárnym číslom P 141. V roku 1700 sa v kostole nachádzali tri oltáre. Hlavný bol zasvätený sv. Kataríne, bočné Blahoslavenej Panne Márii a sv. Mikulášovi. Hlavný oltár nevieme presne datovať, ale oltárny obraz pochádza z 2. polovice 19. storočia. Niektoré pramene uvádzajú, že oltár bol vyhotovený koncom 18. storočia. Pravý bočný oltár je zasvätený sv. Jozefovi (koniec 18. storočia). Bol darom katolíckého kostola zo Spišskej Belej. Ľavý bočný oltár je zasvätený sv. Barbore (koniec 18. storočia).

Hlavný oltár sv. Kataríny
Bočný oltár sv. Jozefa (18. storočie)
Oltárny obraz sv. Jozefa
Bočný oltár sv. Barbory (18. storočie)
Oltárny obraz sv. Barbory

Medzi ďaľšie zaujímavosti patrí voľná gotická plastika Madony z konca 14. storočia. Autorstvo plastiky sa pripisuje „nejakému norimberskému umelcovi“. Podobné sochy tento umelec vytvoril pre chrámy v Ruskinovciach a v Bardejove. Táto Madona stratila na hodnote, keď bol jej plášť, šaty, líca a vlasy nanovo zafarbené. V kronike boli spomenuté ešte dve ďalšie menšie sošky. V roku 1911 bola vymenená drevená podlaha. Neskôr v roku 1912 zborená drevená veža, ktorú nahradila murovaná vežička. Ďaľšou zaujímavosťou je mramorový epitaf Melchiora Tlucka pochadzajúci z roku 1593. V roku 1948 bol prinesený z Veľkého Slavkova 6-registrový pozitív.