KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ves
Slovenská Ves 415
059 02 Slovenská Ves

tel. 052/459 31 05
email: kancelaria@rkcslovenskaves.sk

Čislo účtu: SK81 0900 0000 0000 9327 5782

IČO: 31999816
DIC: 2020703685