1. SV. PRIJÍMANIE

Keď sa novopokrstený stal Božím dieťaťom a obliekol si svadobné rúcho, je pripustený na „Baránkovu svadobnú hostinu“ a prijíma pokrm nového života, Kristovo telo a krv. Latinská cirkev vyhradzuje pristúpenie k svätému prijímaniu tým, čo dosiahli vek používania rozumu, a zameranie krstu na Eucharistiu vyjadruje prinesením novopokrsteného dieťaťa k oltáru na modlitbu „Otče náš“. KKC 1244

Predpokladaný termín 1. sv. prijímania v našej farnosti je:

SLOVENSKÁ VES: 15.5.2022

VÝBORNÁ: 15.5.2022