Farský kostol Obetovania Pána v Slovenskej Vsi

História

Farský Kostol Obetovania Pána je gotický kostolík z polovice 14. storočia. Išlo o typickú stavbu tých čias s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou, severnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane. Počas obdobia reformácie slúžil kostolík istý čas tunajším protestantom. V roku 1769 sa uskutočnila baroková prestavba, počas ktorej kostolík prišiel o takmer všetky pôvodné okná. Tie boli nahradené novými.

Zaujímavosti
Kostolík v ohradenom areáli predstavuje aj po úprave fasád peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry. Z architektonických detailov sa v exteriéri zachovalo len gotické okno s kružbou a stredovým prútom na východnej strane presbytéria. V interiéri ide predovšetkým o krížovú rebrovú klenbu presbytéria s centrálnym svorníkom. Na južnej strane lode sa zachoval pôvodný gotický portál. Vo svätyni nájdeme kamenné gotické pastofórium s reliéfom Krista. Patrocínium kostola je uvádzané často ako Očisťovania Panny Márie, čo je dnešný sviatok Obetovania Pána.

Gotický portál
Patofórium zo 14. storočia
Krížová rebrová klemba

Hlavný oltár je síce barokový, no jeho ústredná postava, neskorogotická socha Madony, pochádza z obdobia okolo r. 1510 z dielne Majstra Pavla z Levoče. V chráme sa ešte nachádzajú i ďalšie stredoveké sochy, polychrómované drevorezby sv. Jána a Panny Márie na oltári v bočnej kaplnke. Prvotne boli umiestnené na kalvárii v triumfálnom oblúku. Vo veži bije gotický zvon z 15. storočia. Zachoval sa aj epitaf jedného z miestnych šľachticov, Valentína Švábovského. Renesančná náhrobná doska z červeného mramoru s postavou muža v brnení a kolopisom pochádza z r. 1597. Z vnútorného vybavenia chrámu je nutné ešte spomenúť gotickú krstiteľnicu, odliatu z bronzu. Vyrobená bola v známej kovolejárskej dielni v Spišskej Novej Vsi (vtedy Neu Dorf Iglo) v 15. storočí, avšak nie pre slovenskoveský, ale ruskinovský kostol.

Hlavný oltár s Madonou od Majstra Pavla z Levoče
Madona od Majstra Pavla z Levoče
Krstiteľnica
Renesančná náhrobná doska
Stredoveké sochy sv. Jána a Panny Márie