Pôstna duchovná obnova 2020 – Výborná

V dňoch 6. – 8. marca 2020 sa v našej farnosti vo filiálke Výborná uskutočnila pôstna duchovná obnova. V štyroch katechézach sme spoločne uvažovali nad textom posadnutého z hrobov, ktorého spútaval pluk (legion) démonov (porov. Mk 5,1; Mt 8,28 a Lk 8,26). Pluk tvorilo  6826 vojakov. Zamýšľali sme sa nad otázkou, ako mohol onen človek dospieť do štádia, že bol napadnutý toľkými démonmi. Táto otázka je aktuálna aj dnes, aj pre každého z nás. Ak vo všetkých oblastiach života povieme, „že len trošičku uhneme v tom, v tom, aj v onom …“, aj my môže skončiť ako človek, ktorý býval v hroboch. Veľmi pekne s tým korešponduje 51. Dávidov žalm „Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného….“ 

Piatok sa začal kajúcou pobožnosťou a modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva, svätou omšou a následne pobožnosťou krížovej cesty.

V sobotu sme rozjímavým spôsobom uvažovali nad tajomstvami Bolestného ruženca. Cez svätú omšu bola vysluhovaná aj sviatosť pomazania chorých. Po svätej omši sme Najsvätejšiu Trojicu v adorácii odprosovali za všetky urážky a modlili sme sa za našu obec a jej obyvateľov.

Pôstnu duchovnú obnovu sme ukončili nedeľnou svätou omšou a krížovou cestou, ktorá viedla cez obec a v spolupráci so všetkými veriacimi, ktorí sa jej zúčastnili. 

Bohu vďaka za tento požehnaný čas ! 
Nech je nám povzbudením na ceste ku Veľkonočnému ránu!