KALENDÁR AKCIÍ

JÚN 2021
29. 6. 2021 – CELODENNÁ ADORÁCIA

Farský kostol Slovenská Ves

26. 6. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
JÚL 2021

 


 
AUGUST 2021