KALENDÁR AKCIÍ

NOVEMBER 2020
28. 11. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
DECEMBER 2020
4. 12. 2020 – 17.30h ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – 1. téma

Kostol Výborná

5. 12. 2020 – 17.00h ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – 1. téma

Farský kostol Slovenská Ves

5. 12. 2020 – 18.00h ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – 1. téma

Kostol Vojňany

11. 12. 2020 – 17.30h ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – 2. téma

Kostol Výborná

12. 12. 2020 – 17.00h ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – 2. téma

Farský kostol Slovenská Ves

12. 12. 2020 – 18.00h ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – 2. téma

Kostol Vojňany

18. 12. 2020 – 17.30h ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – 3. téma

Kostol Výborná

19. 12. 2020 – 17.00h ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – 3. téma

Farský kostol Slovenská Ves

19. 12. 2020 – 18.00h ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – 3. téma

Kostol Vojňany


 
JANUÁR 2021
8. 1. 2021 – 17.00h 6. STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Farský kostol Slovenská Ves

22. 1. 2021 – 17.00h 7. STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Farský kostol Slovenská Ves

23. 1. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves

22. – 30. 1. 2021 – NOVÉNA PRED ODPUSTOVOU SLÁVNOSŤOU

Farský kostol Slovenská Ves

31. 1. 2021 – 11.00h HLAVNÁ ODPUSTOVÁ SV. OMŠA

Farský kostol Slovenská Ves


 
FEBRUÁR 2021
2. 2. 2021 – 18.30h ODPUSTOVÁ OMŠA V DEŇ SLÁVNOSTI

Farský kostol Slovenská Ves

14. 2. 2021 – DETSKÝ KARNEVAL

Kultúrny dom Slovenská Ves

16. 2. 2021 – CELODENNÁ ADORÁCIA

Farský kostol Slovenská Ves

17. 2. 2021 – POPOLCOVÁ STREDA
19. – 21. 2. 2021 – DUCHOVNÁ OBNOVA BIRMOVANCI – CHLAPCI
27. 2. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
MAREC 2021
12. – 13. 3. 2021 – 24 HODÍN PRE PÁNA

Farský kostol Slovenská Ves

19. – 21. 3. 2021 – DUCHOVNÁ OBNOVA BIRMOVANCI – DIEVČATÁ
27. 3. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
APRÍL 2021
1. 4. 2021 – ZELENÝ ŠTVRTOK
2. 4. 2021 – VEĽKÝ PIATOK
3. 4. 2021 – BIELA SOBOTA
4. 4. 2021 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
9. 4. 2021 – 17.00h 8. STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Farský kostol Slovenská Ves

23. 4. 2021 – 17.00h 9. STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Farský kostol Slovenská Ves

24. 4. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
MÁJ 2021
9. 5. 2021 – 11.00h 1. SV. PRIJÍMANIE 

Kostol sv. Uršuly Výborná

14. 5. 2021 – 17.00h 10. STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Farský kostol Slovenská Ves

16. 5. 2021 – 11.00h 1. SV. PRIJÍMANIE 

Farský kostol Slovenská Ves

21. 5. 2021 – 17.00h 11. STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Farský kostol Slovenská Ves

22. 5. 2021 – 20.00h TURIČNÁ VIGÍLIA

Farský kostol Slovenská Ves

29. 5. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
JÚN 2021
29. 6. 2021 – CELODENNÁ ADORÁCIA

Farský kostol Slovenská Ves

26. 6. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves