KALENDÁR AKCIÍ

MAREC 2021
12. – 13. 3. 2021 – 24 HODÍN PRE PÁNA

Farský kostol Slovenská Ves

27. 3. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
APRÍL 2021
1. 4. 2021 – ZELENÝ ŠTVRTOK
2. 4. 2021 – VEĽKÝ PIATOK
3. 4. 2021 – BIELA SOBOTA
4. 4. 2021 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
24. 4. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
MÁJ 2021
9. 5. 2021 – 11.00h 1. SV. PRIJÍMANIE 

Kostol sv. Uršuly Výborná

16. 5. 2021 – 11.00h 1. SV. PRIJÍMANIE 

Farský kostol Slovenská Ves

22. 5. 2021 – 20.00h TURIČNÁ VIGÍLIA

Farský kostol Slovenská Ves

29. 5. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
JÚN 2021
29. 6. 2021 – CELODENNÁ ADORÁCIA

Farský kostol Slovenská Ves

26. 6. 2021 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves