Relikvie svätých v našich chrámoch

Relikvie pochádzajú z latinského slova, ktoré by sme mohli preložiť ako zbytok, ostatok. Sú to telesné pozostatky mučeníkov alebo svätých. V širšom […]