Lectio divina – január 2020

V novom roku, 9.1.2020 po svätej omši v Slovenskej Vsi sme opäť začali s čítaním Božieho Slova. Lectio divina, na evanjelium z nedele Krstu Krista Pána, Mt 3, 13-17, viedol pán farár z Lendaku, Ján Záhradník. Vyzval nás k otvoreniu uší i srdca pre hlbšie načúvanie Božieho Slova, aby sme sa Ním nechali formovať a tak počuli, keď nás povolá vyjsť zo svojej skrytosti, či k zmene a uverili, že Boh ma miluje ako svojho Jednorodeného Syna a Jeho milosrdenstvo nemá hraníc.