Požehnanie nového erbu farnosti

1. januára 2020, na slávnosť, Panny Márie Bohorodičky, na svätej omši, bol oficiálne požehnaný erb pre našu farnosť Slovenská Ves. Tento erb vytvoril doc. Miroslav Glejtek, heraldický konzultor pri KBS a schválený bol 9.12.2019 v Nitre.

Popis erbu:
V modrom štíte z bočných okrajov dolnej časti vyrastá strieborná zlatostrechá budova, s dvoma striebornými bočnými vežami so zlatými strechami, v ktorej modrom poli vyrastá strieborný procesiový kríž zdobený v strede a na ramenách piatimi červenými perlami a spomedzi jeho ramien vyrastajú štyri zlaté lúče. Kríž je po stranách sprevádzaný dvoma privrátenými striebornými holúbkami v zlatej zbroji. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom načiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu: Farnosť Slovenská Ves je zasvätená Obetovaniu Pána. V pečati je ikonografickou skratkou vyjadrený evanjeliový text (Lk 2,22-39) popisujúci obetovania Ježiša Krista, zastúpeného krížom, v chráme. Modrá farba štítu odkazuje na historický sviatok Očisťovania Panny Márie, na ktorý sviatok Obetovania Pána nadviazal. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.