Jasličková pobožnosť v Slovenskej Vsi 2019

V našej farnosti si pred Vianocami deti poctivo nacvičovali jasličkovú pobožnosť, s ktorou vystúpili na sviatok Božieho narodenia vo farskom kostole v Slovenskej Vsi. Bol to príbeh rodiny, ktorej otec vysvetľoval čo sa pred tými mnohými rokmi v Betleheme vlastne stalo.

Predstavenie bolo popretkávané najmä goralskými piesňami, ktoré nám hrala kapela zložená z miestných deti a dospelých. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali Tichú noc. Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a tým, ktorí predstavenie pripravovali za ich ochotu a trpezlivosť a vyprosujeme všetkým požehnané vianočné sviatky a všetko dobré do nového roku.


Jasličková pobožnosť KLIP

Jasličková pobožnosť