ADVENTNÁ PRÍPRAVA /nielen/ PRE DETI

„Príď, Pane Ježišu ! “, takto znelo heslo adventnej prípravy pre deti. Mocne sa ozývalo počas rorátnych svätých omší,  na ktoré prichádzali deti s lampášikom v ruke, v sprievode s kňazom,  za spevu Anjel Pána do chrámu zahaleného tmou. 

Každý deň v týždni, spolu s kňazom, odkrývali hĺbku Božieho Slova, ktoré zaznelo v Evanjeliu. Pre bližšie priblíženie a porozumenia Slova deťom, bolo vyvesené a doplnené korešpondujúcou ilustráciou.  Taktiež počas príhovoru na kázni dostávali úlohy pre aplikáciu Slova do ich životov.

Za účasť na svätej omši deti získavali nálepky,  s aktuálnym Božím Slovom, ktoré vlepovali k ilustráciám vo svojich pracovných listov a boli pre nich veľkou motiváciou. Deti si dokázali privstať i na ranné sväté omše, po ktorých ich na fare čakali raňajky pred spoločným odchodom do školy. 

Počas prípravy zažili i vzácnu návštevu. Vo štvrtok, v predvečer svojho sviatku, po svätej omši ich obdaroval a povzbudil obľúbený svätý Mikuláš. Oni ho zas potešili svojim spevom a modlitbami. 

23. decembra na poslednej svätej omši, boli odmenení tí, ktorí sa vzorne zúčastňovali a mali všetky nálepky. A bolo ich veru dosť!  No, aby nikomu okienko v pracovnom liste neostalo prázdne, v Štedrý deň po rannej omši, boli rozdané dostali chýbajúce nálepky i tým.

Veríme, že im i naďalej vydrží vytrvalosť, ktorá ich počas prípravy priviedla až k Láske v betlehemských jasliach !