Lectio Divina – december

1.decembra bol na Slovensku vyhlásený Rok Božieho Slova. To sme ešte netušili, keď sme v októbri začali s biblickými stretnutiami lectio divina. 
Tretie stretnutie, a zároveň prvé, vo výnimočnom roku Božieho Slova, sa uskutočnilo vo štvrtok, po prvej nedeli, 12. decembra vo farskom kostole v Slovenskej Vsi. Do meditácií nad Božím Slovom, z radostnej nedele z Evanjelia podľa Matúša 11, 2-11,  nás voviedol svojím výkladom, kežmarský dekan, ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.. Tak ako povedal, že  evanjelium nezačína radostne „Ján bol v žalári.“, predsa nachádzame radosť v slovách „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“  
Ďakujeme pánu dekanovi  za priblíženie Božie Slova !