Modlitbová štafeta za rodiny

V stredu 13. novembra sme sa zapojili do modlitieb celoslovenskej celoročnej štafetovej  Adorácie rodín za rodiny. Priamo si 12 hodín Adorácie rozdelilo 12 rodín. Od východu slnka až po jeho západ, teda  od rána až do večera sa postupne zapájali ľudia z našej farnosti, filiálok, no aj z iných okolitých farností,  nakoľko sme v tento deň boli známi aj na https://www.adoraciarodin.sk/.  Bonusom v tento deň trinásteho bola prítomnosť putovnej sochy Panny Márie Fatimskej.

Účasťou  na Adorácii sme potvrdili, že máme  za čo ďakovať  a tiež za čo prosiť, aby v našich rodinách kvitla láska, pochopenie, pokora, prosperita… aby sme vychovávali budúce generácie na pevných kresťanských hodnotách.  Modlitby  určite leteli tiež na pomoc rodinám, ktoré potrebujú viac pozornosti, viac pochopenia medzi manželmi  a medzi  deťmi, viac trpezlivosti, viac úcty, viac komunikácie… a hlavne Božej prítomnosti vo vzťahoch.  „ Spolu to dáme.“