Koncert skupiny Smaily

V nedeľu nás vo svätej omši sprevádzala hudobná skupina Smaily z Popradu. Po svätej omši nám zahrali niekoľko piesní z ich repertoáru. Bolo inšpiratívne vidieť, ako je v hudobnej skupine zaangažovaná už aj ďalšia generácia „smailykov“. Smaily – vďaka a tešíme sa na ďalšie stretnutie.