Cestovateľské kino o Keni

V nedeľu 17. 11. 2019 nám po pobožnosti Ľuboš Kolumber predstvil cestu, ktorú absolvoval s pánom kaplánom Jánom Obšitošom do Kene. V prezentácii sa podelil s videami, fotografiami a zážitkami, ktoré spoločne zažili. Predstavil, že forma adopcie dieťaťa na diaľku nie je iba niečo imaginárne. Je to projekt, ktorý už funguje nejaký čas a má naozaj zmysel. Spoločne sme nazreli do keňského mesta Nairobi, spoznali jeho dve tváre, zistili ako študujú a žijú deti, fungujúce z príspevkov svojich sponzorov. Navštívili sme aj ich domovy – slumy, kde sme okúsili, čo to znamená chudoba v tom pravom slova význame. Človek až vtedy pochopí, ako môže relatívne nízka mesačná podpora totálne ovplyvniť kvalitu života dieťaťa.