Lectio Divina s Mons. Antonom Tyrolom

V kostole  Obetovania Pána v Slovenskej Vsi začali prebiehať mesačné biblické stretnutia formou lectio divina.  Na prvom stretnutí v októbri nás náš pán kaplán P. Matis zoznámil s lectio divina, pod ktorým rozumieme meditatívne čítanie Písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom. Pozostáva zo štyroch krokov: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia:

1. Čítanie: vyberieme si úryvok Svätého písma a opakovane si ho pozorne prečítame.

2. Rozjímanie: uvažujeme nad textom a hľadáme odpovede na otázku, čo nám osobne hovorí tento text.

3. Modlitba: obrátime sa priamo na Boha a v modlitbe mu prednesieme to, čo sme pochopili.

4. Kontemplácia: cez čítanie, meditáciu a modlitbu sa dostaneme k osobitnému zážitku Božej prítomnosti – ku kontemplácii.

7. novembra 2019 sa po svätej omši vo farskom kostole v Slovenskej Vsi  uskutočnilo  druhé  biblické stretnutielectio divina. Tento krát už pod vedením, generálneho vikára spišskej diecézy, prof. ThDr. ThBibl.Lic. Antona Tyrola, PhD. Priblížil nám metodiku čítania Božieho Slova  formou lectio divina a následne ju aplikoval do najbližšieho nedeľného evanjelia Lk 10, 25 – 37.

Srdečne mu ďakujeme za jeho hlboký pohľad na Božie Slovo a odborný biblický výklad.