Plodnosť nie je problém, ale dar – I. stretnutie

V sobotu 7. septembra sa v našej farnosti Slovenská Ves v priestoroch hasičskej zbrojnice uskutočnilo prvé stretnutie pod názvom „Plodnosť nie je problém, ale dar“. Toto stretnutie sa konalo pod záštitou Jozefa Predáča, ktorý spolu s manželkou vedie Ligu pár páru. Prednášajúci manželia Pavol a Mária Benkovci z Kravan poskytli úvod do problematiky. Okrem prínosnej prednášky, cenných poznatkov, na poslucháčov čakalo aj chutné občerstvenie, o ktoré sa postarali naši farníci. Ďalšie stretnutie, v poradí druhé, sa bude konať v sobotu 16. novembra 2019 o 15.30h.