Farská púť na Horu Butkov

V sobotu 27. júla sa farníci zúčastnili už 10. ročníka farskej púte. Tento rok padla voľba na Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na Hore Butkov v obci Ladce. Výstup na ňu bol spojený s modlitbou pobožnosti krížovej cesty. Na samotnej hore bývalý pán kaplán Matúš Bašista odslúžil svätú omšu. Návšteva bola spojená s milým stretnutím a výkladom Ing. Antona Barcíka, generálneho riaditeľa Považských cementární, ktorý putujúcich previedol aj históriou tohto miesta a poslúžil ako kostolník. Mnohí z pútnikov v areáli našli aj  relikvie svojich svätých patrónov.
Po dobrom obede sme sa presunuli do obce Košariská, rodiska Milana Rastislava Štefánika, spojená s návštevou múzea a následne výstup na Mohylu na Bradle, kde už 100 rokov odpočíva jeho telo.
Deň bol ukončený modlitbou posvätného ruženca, chutnou zmrzlinou a samozrejme neodmysliteľným autobusovým spevom, spolu s pánom šoférom.