Modlitby za oslobodenie

Poslednú sobotu, v mesiaci september sme v našej farnosti ukončili Modlitbami za oslobodenie od závislostí. Modlitby začali modlitbou radostného a bolestného ruženca pred svätou omšou, po nej nasledoval slávnostný ruženec a vyvrcholenie modlitieb sa dialo pred Najsvätejšou Sviatosťou.  Modlitieb sa zúčastnili predovšetkým naši farníci, ktorí sa zapájali do predmodlievania sa desiatkov sv. ruženca, ale i návštevy z okolitých farností, a už teraz s vďačnosťou prosia o Božie požehnanie do nasledujúcich stretnutí.