Nový kaplán vo farnosti

Od 9. 7. 2019 máme vo farnosti nového kaplána Petra Matisa, ktorý vystriedal doterajšieho kaplána Matúša Bašistu. Odchádzajucému kaplánovi prajeme veľa Božieho požehnania na novom pôsobisku. Nového kaplána vítame a prajeme mu silu a požehnanie Ducha Svätého.