1. birmovanecké stretnutie

Naši birmovanci sa do dnešného rána 18. septembra zobudili s veľkým očakávaním, ale aj s menším strachom. Čakalo ich prvé birmovanecké stretnutie, kde sa dozvedeli, kto bude ich animátor, v akej skupinke budú a iné organizačné veci. Začali sme svätou omšou , na ktorej sme počuli niekoľko krásnych duchovných piesní, vypočuli sme si povzbudivú kázeň nášho pána kaplána a po nej sme pokračovali svedectvami mladých ľudí zo spoločenstva Nová nádej. Nakoniec sme sa rozdelili do skupín a všetci sa rozlúčili.

Všetkým birmovancom prajeme veľa šťastia a sily pri príprave na sviatosť birmovania. 🙂