Novéna a odpustová slávnosť Obetovania Pána 2020

V dňoch 24.01.2020 – 01.02.2020 sa v našej farnosti uskutočnila duchovná obnova, ktorá bola zavŕšená odpustovou slávnosťou Obetovania Pána dňa 02.02.2020.

Je ťažko hodnotiť tento požehnaný čas, nakoľko denne plný slovenskovesský chrám počas týchto dní vydal nádherné svedectvo. Naše spoločenstvo veriacich potvrdilo, že nie plný stôl a materiálne pôžitky sú hodnotou odpustovej slávnosti, ale prítomnosť prežívaná s chudobným Kristom je tým pravým obohatením nášho života.

Okrem hodnotných homílií pozvaných kňazov mali veriaci v našej farnosti v Ježišovej prítomnosti možnosť položiť na oltár svoje chyby, nedokonalosti, urážky, ale aj prosby a obety adresované nášmu Bohu prítomnému v Oltárnej Sviatosti, vo sviatosti zmierenia očistiť svoju dušu.

Adorácie a odprosujúce modlitby boli duchovným vyvrcholením týchto dní. Manželom sa dostalo možností obnoviť si manželské sľuby, chorým prijať sviatosť pomazania chorých. Nie jednému z nás pri vysluhovaní tejto sviatosti napadol povzdych so starcom Simeonom: „Teraz prepustíš Pane svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči uvideli Tvoju spásu…“

Vďaka Ti Bože, že si nám doprial čas zastavenia sa a stretnutia s Tebou, že sme mohli cez myšlienky a slová kňazov získať nové vedomosti a skúsenosti pre život s Bohom a pre Boha.

V nedeľu 2.2. celá táto deväťdňová príprava vyvrcholila slávením odpustovej svätej omše, ktorú celebroval dekan popradského dekanátu vdp. Ondrej Borsík, ktorý vo svojej homílii veľmi trefne prepojil sviatok Obetovania Pána s tým, že každý z nás je Božím dieťaťom. Návštevou nás poctil aj trvalý diakon Karol Lev Irrgang. Kostol bol zaplnený do posledného miesta a prechod cez uličku spôsoboval menšie problémy.

Ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o hladký priebeh novény, aj odpustovej slávnosti a tešíme sa na ďalšie aktivity v Božej prítomnosti, ktoré obohatia život našej farnosti.

Nech Pán odmení všetkých, ktorí sa zúčastňujú na tomto diele.