70. výročie biskupskej vysviacky Mons. Štefana Barnáša

Dňa 3.11.2019 sa v našej farnosti oslavovalo. Na deň 5.11. pripadá významné výročie, a to 70 rokov od biskupskej vysviacky nášho rodáka Mons. Štefana Barnáša. Udialo sa to v roku 1949, teda na začiatku
tvrdej perzekúcie cirkvi, kňazov a zasvätených osôb zo strany komunistického režimu.
 
Slávnostnú svätú omšu celebroval prof. František Trstenský, ktorý sa vo svojom príhovore k veriacim zameral na osobu Mons. Barnáša
z pohľadu dnešnej doby. Veriaci sa spolu s pánom dekanom Jozefom Siskom pomodlili desiatok posvätného ruženca za dušu nebohého otca biskupa.

 
Po slávnosti nasledovalo odovzdávanie cien pre našich šikovných školákov, ktorí sa zapojili do školskej súťaže o živote a diele pána biskupa. Výsledky boli tesné, preto bolo ocenených desať súťažiacich.

1. miesto: Lenka Kapolková

2. miesto: Antónia Vidová, Timea Marhefková

3. miesto:  Sára Barloková 

4. miesto: Štefan Sczurko 

5. miesto: Bibiana Macková, Marek Glodžák

6. miesto: Adam Tomas, Ján Dravecký, Klaudia Kollárová 

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme. Ďakujeme pani učiteľke Ing. Alžbete Gallikovej, ktorá celú súťaž pripravila a viedla. Srdečná vďaka.