Misijný ruženec

V nedeľu 20.októbra o 14:00 hod. sme sa vo farskom kostole v Slovenskej Vsi modlili spolu s mladými Misijný ruženec v rôznych jazykoch. Misionársky ruženec je päťfarebný. Každému svetadielu pripadá jedna farba: zelená – Afrika, červená – Amerika, biela – Európa, modrá – Austrália a Oceánia, žltá – Ázia. 

1.tajomstvo sme sa modlili za Afriku a za zmiernenie biedy, hladu, chorôb a vojen medzi jednotlivými kmeňmi. Desiatoksme viedli v swahilskom jazyku.

2.tajomstvo sme sa modlili za Ameriku, aby ľudia v oboch častiach amerického kontinentu našli skutočnú radosť a viedli sme ho v portugalskom jazyku. 

3.tajomstvo sme sa modlili za Európu, aby sa kresťania v Európe vrátili k skutočnej viere a naozajstnej láske. Desiatok sme viedli v talianskom jazyku. 

4.tajomstvo sme sa modlili za Austráliu a Oceániu a za milióny ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša, pretože mnohým z nich o ňom ešte stále nikto nerozprával.

5.tajomstvo sme sa modlili za Áziu a za pokoj a mier pre krajiny tohto kontinentu, aby našli pokoj v pravej Božej láske.