KŇAZI VO FARNOSTI

Mgr. Rastislav Waxmonskýfarár

ordinovaný 21. 6. 1997

1997 – 2001 kaplán Levoča

2001 – 2004 farský administrátor Liptovská Teplá

2001 – 2003 pastoračná starostlivosť o študentov KU v Ružomberku

2004 – 2016 farský administrátor Hruštín

 

Mgr. Peter Matis, kaplán

ordinovaný 13. 6. 2015 v Spišskej Kapitule

2015 – 2019 kaplán vo farnosti Poprad

email: matis.peter1@gmail.com

mobil: 0911 044 033