KALENDÁR AKCIÍ

FEBRUÁR 2020
23. 2. 2020 – 13.30h. DETSKÝ KARNEVAL SVÄTÝCH

Kulturný dom Slovenská Ves 

26. 2. 2020 – POPOLCOVÁ STREDA
29. 2. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
MAREC 2020
6. – 8. 3. 2020 – PÔSTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

Kostol Výborná

13. – 15. 3. 2020 – PÔSTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

Kostol Vojňany

24 HODÍN PRE PÁNA

 Kostol Slovenská Ves

28. 3. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
APRÍL 2020
5. 4. 2020 – KVETNÁ NEDEĽA
9. 4. 2020 – ZELENÝ ŠTVRTOK
10. 4. 2020 – VEĽKÝ PIATOK
11. 4. 2020 – BIELA SOBOTA
12. 4. 2020 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
16. 4. 2020 – 56. VÝROČIE SMRTI MONS. ŠTEFANA BARNÁŠA

Farský kostol Slovenská Ves

25. 4. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
MÁJ 2020
7. 5. 2020 – 19.15h LECTIO DIVINA – hosť Peter Timko, salezián Poprad – Veľká

Farský kostol Slovenská Ves

17. 5. 2020 – SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA

Kostol Výborná 

24. 5. 2020 – SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA

Farský kostol Slovenská Ves 

30. 5. 2020 – 19.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves

30. 5. 2020 – 17.00h TURIČNÁ VIGÍLIA

Kostol Vojňany

30. 5. 2020 – 17.00h TURIČNÁ VIGÍLIA

Kostol Výborná

30. 5. 2020 – 20.00h TURIČNÁ VIGÍLIA

Farský kostol Slovenská Ves


 
JÚN 2020
4. 6. 2020 – 19.15h LECTIO DIVINA – hosť Alojz Chmelár, farár Spišská Teplica

Farský kostol Slovenská Ves

27. 6. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves

29. 6. 2020 – CELODENNÁ ADORÁCIA

Farský kostol Slovenská Ves