KALENDÁR AKCIÍ

NOVEMBER 2019
16. 11. 2019 – 15.30h II. STRETNUTIE KURZU STM – Plodnosť nie je prolém, ale dar!

Hasičská zbrojnica

17. 11. 2019 – 14.30h CESTOVATEĽSKÉ KINO O KENI

Farský kostol Slovenská Ves

22. – 24. 10. 2019 – ODPUSTOVÉ TROJDNIE SV. KATARÍNY VO VOJŇANOCH

Kostol Vojňany

24. 11. 2019 – 11.00h ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. KATARÍNY

Kostol Vojňany

30. 11. 2019 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
DECEMBER 2019
7. 12. 2019 – 18.30h MUZIKÁL POVOLANIE PÁPEŽ

Divadlo A. Bagara Nitra

12. 12. 2019 – 19.15h LECTIO DIVINA – hosť Ján Kuboš, dekan Kežmarok

Farský kostol Slovenská Ves

28. 12. 2019 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
JANUÁR 2020 
9. 1. 2020 – 19.15h LECTIO DIVINA

Farský kostol Slovenská Ves

19. 1. 2020 – 120. VÝROČIE NARODENIA MONS. ŠTEFANA BARNÁŠA

Farský kostol Slovenská Ves 

24. 1. – 1. 2 2020 – NOVÉNA PRED ODPUSTOVOU SLÁVNOSŤOU

Farský kostol Slovenská Ves

25. 1. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
FEBRUÁR 2020
2. 2. 2020 – 10.30h. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ OBETOVANIE PÁNA

Farský kostol Slovenská Ves

13. 2. 2020 – 19.15h LECTIO DIVINA

Farský kostol Slovenská Ves 

15. 2. 2020 – 18.30h. FARSKÝ PLES

Kulturný dom Slovenská Ves 

16. 2. 2020 – CELODENNÁ ADORÁCIA

Farský kostol Slovenská Ves

26. 2. 2020 – POPOLCOVÁ STREDA
29. 2. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
MAREC 2020
6. – 8. 3. 2020 – PÔSTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

Kostol Výborná

11. – 15. 3. 2020 – PÔSTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

Farský kostol Slovenská Ves

20. – 22. 3. 2020 – PÔSTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

Kostol Vojňany

28. 3. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
APRÍL 2020
5. 4. 2020 – KVETNÁ NEDEĽA
9. 4. 2020 – ZELENÝ ŠTVRTOK
10. 4. 2020 – VEĽKÝ PIATOK
11. 4. 2020 – BIELA SOBOTA
12. 4. 2020 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
16. 4. 2020 – 56. VÝROČIE SMRTI MONS. ŠTEFANA BARNÁŠA

Farský kostol Slovenská Ves

25. 4. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves


 
MÁJ 2020
7. 5. 2020 – 19.15h LECTIO DIVINA

Farský kostol Slovenská Ves

17. 5. 2020 – SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA

Kostol Výborná 

24. 5. 2020 – SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA

Farský kostol Slovenská Ves 

30. 5. 2020 – 19.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves

30. 5. 2020 – 17.00h TURIČNÁ VIGÍLIA

Kostol Vojňany

30. 5. 2020 – 17.00h TURIČNÁ VIGÍLIA

Kostol Výborná

30. 5. 2020 – 20.00h TURIČNÁ VIGÍLIA

Farský kostol Slovenská Ves


 
JÚN 2020
4. 6. 2020 – 19.15h LECTIO DIVINA

Farský kostol Slovenská Ves

27. 6. 2020 – 17.00h MODLITBY ZA OSLOBODENIE

Farský kostol Slovenská Ves

29. 6. 2020 – CELODENNÁ ADORÁCIA

Farský kostol Slovenská Ves